CHARAKTERISTIKA KOZMETICKÝCH ZLOŽIEK

CHARAKTERISTIKA KOZMETICKÝCH ZLOŽIEK

Európsky kozmetický priemysel je jednou z priemyselných činností, ktorých sa dotýka falšovanie, čo môže zvýšiť riziká pre ľudské zdravie. V snahe zaistiť bezpečnosť musia byť kozmetické výrobky uvedené na trh vyrábané v  súlade so správnou výrobnou praxou. Všeobecná zásada zodpovednosti výrobcu alebo dovozcu za bezpečnosť výrobku, by sa mala podporiť prostredníctvom zákazov určitých látok. V snahe vyhnúť sa nejednoznačnosti by bolo vhodné vysvetliť bežným spotrebiteľom niektoré pojmy, aby sme sa mohli rozhodnúť pre ten-ktorý kozmetický výrobok. Poďme sa preto spoločne pozrieť na základné pojmy a charakteristiky kozmetických ingrediencií.

ČO JE TO KOZMETICKÝ VÝROBOK

„Kozmetický výrobok“ je každá látka alebo zmes, ktorá je určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny na účely výlučne, alebo najmä, ich čistenia, parfumovania, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu. „Látka“ je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom vrátane všetkých prísad potrebných na udržanie ich stability a všetkých nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ktorá však nezahŕňa žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability látky alebo zmeny jej zloženia.
 

Medzi kozmetické zložky iné ako parfumy a aromatické suroviny patria:


ABRAZÍVNE LÁTKY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na odstraňovanie materiálov z rozličných častí povrchu tela alebo na uľahčenie mechanického čistenia zubov, alebo na zvýšenie lesku.

ABSORBENTY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na pohltenie rozpustených alebo jemne rozptýlených látok rozpustných vo vode a/alebo tukoch.

ADITÍVA - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov často v relatívne malých množstvách na obohatenie alebo zlepšenie želaných vlastností, alebo na potlačenie (alebo minimalizovanie) neželaných vlastností.

PROTIPENIVÉ LÁTKY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na potlačenie tvorby peny počas výroby, alebo na zníženie penivosti hotových výrobkov.

ANTIMIKROBIÁLNE LÁTKY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na zníženie činností mikroorganizmov na pokožke alebo tele.

ANTIOXIDANTY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na spomalenie reakcií podporovaných kyslíkom, čím sa predchádza zoxidovaniu a zožltnutiu.

ANTIPERSPIRANTY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických prípravkov na zníženie potenia.

ANTISTATICKÉ LÁTKY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na zníženie statickej elektriny neutralizovaním povrchového elektrického náboja.
 

SPOJIVÁ - Látky, ktoré sa pridávajú do tuhých kozmetických zmesí na zabezpečenie súdržnosti.

BIOLOGICKÉ ADITÍVA - Látky biologického pôvodu, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na dosiahnutie určitých vlastností prípravku.

BIELIACE LÁTKY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov s cieľom dosiahnuť svetlejší odtieň vlasov alebo pokožky.

PRÍRODNÉ RASTLINNÉ LÁTKY - Látky, ktoré sa získavajú z rastlín, väčšinou fyzikálnym spôsobom, a pridávajú do kozmetických výrobkov s cieľom dosiahnuť určité vlastnosti prípravku.

TLMIACE ČINIDLÁ (PUFERY) - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na úpravu alebo stabilizáciu ich hodnoty pH.

CHELÁTORY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na reakciu a tvorbu zlúčenín s kovovými iónmi, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu a/alebo vzhľad kozmetického prípravku.

DENATURANTY - Látky, ktoré sa zväčša pridávajú do kozmetických výrobkov obsahujúcich etylalkohol, aby sa im dodala nepríjemná chuť.

DEZODORANTY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na zníženie alebo prekrytie nepríjemných telesných pachov.

DEPILÁTORY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na odstránenie nežiaduceho ochlpenia.

ZVLÁČŇUJÚCE LÁTKY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na zmäkčenie a zvláčnenie pokožky.

EMULGÁTORY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov a ktoré sú povrchovými činidlami, ktoré podporujú tvorbu dokonalých zmesí nemiešateľných tekutín.

EMULZNÉ STABILIZÁTORY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na podporu procesu tvorby emulzie a na zlepšenie stability a trvanlivosti prípravku.
FILMOTVORNÉ LÁTKY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov, ktoré po aplikovaní na pokožku, vlasy alebo nechty zabezpečujú neprerušovaný jemný povlak.

FARBIVÁ - Látky, ktoré sa používajú výlučne, alebo najmä na zafarbenie kozmetického výrobku, celého tela alebo jeho častí, absorpciou alebo reflexiou viditeľného svetla; okrem toho, za farbivá je treba považovať aj prekurzory oxidatívnych vlasových farbív.

STABILIZÁTORY VLHKOSTI - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na zadržanie a uchovávanie vlhkosti.

KALIACE ČINIDLÁ - Látky, ktoré sa pridávajú do priehľadných alebo priesvitných kozmetických výrobkov, aby sa im dodala nepriepustnosť voči viditeľnému svetlu a súvisiacemu žiareniu.

KONZERVAČNÉ LÁTKY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov s primárnym cieľom utlmiť rozmnožovanie obsahujúcich mikroorganizmov.

RIEDIDLÁ - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na rozpustenie iných zložiek.

SURFAKTANTY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na zníženie povrchového napätia tak, aby sa napomohlo rovnomernému nanášaniu kozmetického výrobku pri jeho použití.

POHLCOVAČE UV ŽIARENIA - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov s konkrétnym účelom filtrovania niektorých UV lúčov kvôli ochrane pokožky alebo výrobkov pred určitými škodlivými účinkami týchto lúčov.

REGULÁTORY VISKOZITY - Látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov na zvýšenie alebo zníženie viskozity zhotoveného kozmetického výrobku.

NANOMATERIÁL - Nerozpustný alebo bioperzistentný materiál vyrobený na špecifický účel s jedným alebo viacerými vonkajšími rozmermi alebo vnútornou štruktúrou veľkosti od 1 do 100 nm.

 

 
Zaujala vás táto téma a túžite sa o nej dozvedieť ešte viac?
Pre všetkých poznania chtivých Soaphoristov ponúkame tiež výber ďalších výživných zahraničných zdrojov súvisiacich s obsahom článku:
- Cosmetic Ingredients
- Ingredients to Avoid in Skincare
- Are Harmful Chemicals Hiding in Your Cosmetics?Podobné produkty
Zatvoriť
Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa