VPLYV SILIKÓNOV NA ZDRAVIE

Čo sú to silikóny a aký vplyv majú na naše zdravie


V prírodných kozmetických produktoch, ktoré pre vás s láskou vyrábame, nenájdete viaceré prísady, ktoré sa inak bežne používajú pri výrobe komerčných produktov. Okrem sulfátov, parabénov, syntetických farbív či parfumácie a ropných derivátov sú to napríklad aj silikóny. Častokrát sa nás pýtate, čo to silikóny vlastne sú a prečo sa v komerčnej kozmetike používajú. Práve preto sme pre vás pripravili dnešný článok, v ktorom si vysvetlíme všetko o silikónoch, ich účinkoch, ale aj o tom, ako vplývajú na zdravie našej pokožky či vlasov.

Silikóny alebo iným označením polysiloxány, sú synteticky vyrábané organokremičité zlúčeniny z minerálnych zložiek. V zložení kozmetických výrobkov ich nájdete s koncovkami -thicone, -icone, -siloxane, -silane, či -thiconol. Práve medzi najčastejšie sa vyskytujúce patria dimethicone, cyclotetrasiloxane (D4), cyclopentasiloxane (D5), cyclohexasiloxane, phenyl trimethicone, cyclomethicone, trimethylsiloxysilicate, atď.

Zakomponované v kozmetických výrobkoch sú veľmi stabilné a nepodliehajú rozkladu v prítomnosti kyslíka ani vody. Umelo zjemňujú a vyhladzujú pokožku a pleť, zapožičiavajú falošný lesk a pocit hebkosti vlasom. Majú tendenciu vypĺňať póry, hromadiť sa v tele a tiež neprospievajú ani vlasom z dôvodu, že väčšina zo silikónov je nerozpustná vo vode a nemôžu sa zmyť a vymyť, dehydratujú pokožku a tiež vlasy, oslabujú ich kvôli neschopnosti prijímať živiny cez silikónový blokátor. Najnovšie štúdie už však dokazujú, že silikóny dokážu preniknúť do hlbších vrstiev kože, tým narušiť lipidovú štruktúru a vykazovať cytotoxicitu.
 

Prístupné sú viaceré štúdie, ktoré poukazujú na fakt, aké nebezpečné sú silikóny pre životné prostredie a aký hazard s vlastným zdravím predstavujú. Najlepšia štúdia patrí práve K. Mojsiewicz-Pieńkowska, PhD., D.Sc. ktorá pôsobí na Lekárskej univerzite v Gdansku a preskúmala vyše 400 vedeckých prác a výskumov týkajúcich sa silikónov a ich pôsobenia na človeka a zvieratá. Silikóny navyše spadajú do kategórie endokrinných disruptorov, čiže medzi látky, ktoré narušujú hormonálny systém a môžu negatívne ovplyvniť plodnosť.

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/35 z 10. januára 2018, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) vydalo obmedzenie pre používanie oktametylcyklotetrasiloxán („D4“) a dekametylcyklopentasiloxán („D5“). Podľa tohto nariadenia:

• Nesmú sa uvádzať na trh v zmývateľných kozmetických výrobkoch v koncentrácii žiadnej z látok rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % hmotnosti po 31. januári 2020.

• Na účely tejto položky‚ zmývateľné kozmetické výrobky sú kozme¬tické výrobky v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 písm. a) na¬riadenia (ES) č. 1223/2009, ktoré sa za bežných podmienok použí¬vania po aplikácii odstránia vodou.


Zatvoriť
Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa