NEBEZPEČNÉ LÁTKY V KOZMETIKE – MINERÁLNE OLEJE

NEBEZPEČNÉ LÁTKY V KOZMETIKE – MINERÁLNE OLEJE

Minerálne oleje patria medzi jednu z najviac sledovaných chemických látok, ktoré nepriaznivo pôsobia na všetko živé. Ďalšie názvy sú Parafín, Vazelína, Minerální olej, Paraffinöl, Erdöl, Paraffinum Liquidum, Mineral Oil, Paraffinum Perliquidum, Dünnflüssiges Paraffin, Flüssiges Paraffin, Light Liquid Paraffin, Light Mineral Oil, Liquid Paraffin, Liquid Petrolatum, Mineralölraffinat, Oleum Vaselini Album, Paraffina Liquida, Paraffin, Liquid, Paraffinum Subliquidum, Vaselina Liquida, Weißes Vaselinöl, Weissöl, Paraffin Oil, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Dickflüssiges Paraffin, Vaselinöl, Weisses, Parafinum Liquidum.

PREČO SA MINERÁLNE OLEJE POUŽÍVAJÚ


Oleje sú tekuté organické zlúčeniny mastnej povahy. Sú špecificky ľahšie ako voda, vo vode sú nerozpustné. Podľa pôvodu sa delia na rastlinné, živočíšne, minerálne (ropné) a syntetické. Minerálne oleje sú v podstate zmesi uhľovodíkov, ktoré získavame prevažne z ropy (tiež z dechtu, živičnej bridlice a pod.). V rafinériách sa surová ropa rozdestiluje na jednotlivé frakcie, z týchto sa ďalšími rafináciami, filtráciami a inými chemickými procesmi odstraňujú nežiaduce látky. Minerálny olej je priehľadný, bezfarebný olej a vo veľkom množstve sa nachádza v bežných kozmetických výrobkoch, vrátane detských olejov, kúpeľových prípravkoch a telových mliekach. Na pokožke vytvára mastný film, čo na začiatku používania zanecháva príjemný pocit hebkosti. Časom sa však kvalita pleti zhoršuje. S minerálnymi olejmi sa môžeme stretnúť pomerne často. Pre ich kvalitné technické parametre sa využívajú najmä v priemysle, ale svoje uplatnenie našli i v medicíne.
 

AKO MINERÁLNE OLEJE PÔSOBIA NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE


Minerálne oleje môžu pri styku s kožou spôsobovať takzvanú kontaktnú dermatitídu. Kontaktný ekzém je neinfekčné povrchové zápalové ochorenie kože alergickej povahy, vyvolané rôznymi vonkajšími i vnútornými faktormi. Má sklon k recidívam, k dlhému trvaniu a má pestrý klinický vzhľad. Stupeň poškodenia kože závisí od koncentrácie a dĺžky pôsobenia chemickej škodliviny, ako aj odolnosti kože. Množstvo toxicky pôsobiacich chemikálií súvisí s rozvojom chémie, ich počet narastá na tisíce. Paradoxne našli svoje uplatnenie aj v medicíne, pri liečbe kožných ochorení. Vďaka svojmu zloženiu hydratujú pokožku, zjemňujú povrch rohových vrstiev a zvyšujú elasticitu kože. Pokiaľ ide o ošetrovanie kože, majú minerálne oleje rovnaké použitie ako rastlinné, napríklad kokosový, olivový, sójový, sezamový alebo olej zo sladkých mandlí, či živočíšne tuky (lanolín).
 


Pri ochoreniach kože nemôžeme zabúdať ani na nádorové ochorenia kože. Majú zvyšujúcu sa tendenciu výskytu. Na nádorovom bujnení sa môže podieľať viac činiteľov - dráždenie, vplyv slnečných lúčov, účinok röntgenového žiarenia, účinok polychlórovaných bifenylov, vírusov, účinok uhľovodíkov, konkrétne aromatických uhľovodíkov, medzi ktoré patria aj minerálne oleje. Potvrdzujú to tiež prípady častejšieho vzniku karcinómov na koži ľudí, ktorí počas pracovného procesu narábajú s minerálnymi olejmi. Opisujú sa aj prípady poškodenia kože zvierat ošetrovaných masťami, ktoré obsahovali veľa aromatických uhľovodíkov. Okrem kože sa minerálne oleje do živého organizmu môžu dostať ešte ďalšími troma cestami: očnou spojivkou, hornými dýchacími cestami a tráviacim traktom. Pôsobenie minerálnych olejov na kožu potvrdilo niekoľko experimentálnych prác a klinických sledovaní, ktoré sa zameriavali na dermatotropný účinok jednotlivých zložiek ropy

Uvádzali, že všetky druhy uhľovodíkov, obsiahnuté v ropných produktoch, spôsobujú na koži zmeny. Najväčšie chorobné zmeny však zistili pri uhľovodíkoch (alkány, izoalkány, cykloalkány a aromáty), ktoré obsahovali 14 až 19 uhlíkových atómov; usudzuje sa, že veľkosť molekúl má veľkú dôležitosť pri determinovaní dermatotropných vlastností . V roku 1984 medzinárodná organizácia pre výskum rakoviny, The International Agency for Research of Cancer (IARC), hodnotila účinok deviatich minerálnych olejov.

Na základe experimentu na zvieratách poukázala na škodlivosť aromatických uhľovodíkov a ich karcinogenitu, teda schopnosť vyvolať nádorové bujnenie. I mnoho zahraničných štúdií potvrdilo, že slabo rafinované oleje môžu indukovať a spôsobiť rakovinu kože po opakovanej alebo výraznej expozícii.  Na základe experimentov na laboratórnych zvieratách s jednotlivými frakciami minerálnych olejov sa zistilo, že ropné produkty, ktoré obsahujú viac ako 50 % aromaticky viazaného uhlíka je potrebné pokladať za substancie, ktoré môžu vyvolať rôzne kožné poškodenia (dermatitídy, acne oleosa), vrátane karcinogenity. Za spolupôsobenia iných faktorov (vysoké pH, vlhkosť, mechanické traumy a prítomnosť prísad s vysokým senzibilizačným účinkom) je potrebné ich pokladať za dôležitý sumačný možno  vysloviť názor, že ropné výrobky používané v dermatologickej praxi na liečbu, ako napr. vazelíny, parafínový či medicinálny olej by nemali obsahovať žiadne množstvo uhľovodíkov, ktoré majú aromaticky viazaný uhlík. Nepoužívanie takýchto produktov, respektíve vylúčenie uhľovodíkov, ktoré majú aromaticky viazaný uhlík, by prispelo k prevencii poškodenia kože ľudí a zvierat.

 

 
Zaujala vás táto téma a túžite sa o nej dozvedieť ešte viac?
Pre všetkých poznania chtivých Soaphoristov ponúkame tiež výber ďalších výživných zahraničných zdrojov súvisiacich s obsahom článku:
- Is mineral oil bad for your skin?
- Mineral Oils: What Are They and How Are They Used?
- Mineral Oil
Podobné produkty
Zatvoriť
Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa