SME PROTI TESTOVANIU NA ZVIERATÁCH

NETESTOVANÉ NA ZVIERATÁCH

Keď príde reč na kozmetiku vo všeobecnosti, testovanie kozmetických prípravkov na zvieratách je i napriek platnému zákazu vykonávania takéhoto testovania vo všetkých krajinách EÚ jednou z najdiskutovanejších tém. Ako vlastne takýto zákaz funguje v praxi a čo znamená pre nás, ako výrobcu, ale aj pre spotrebiteľa?

 
nice_picture.jpg

Hneď na úvod musíme povedať, že testovanie akýchkoľvek produktov na zvieratách je pre nás neprijateľné. Skrátka sa ako ľudia, ktorým sú všetky "nemé" tváričky nesmierne blízke, nedokážeme stotožniť s myšlienkou, že by naše produkty mali byť účastníkmi akýchkoľvek procesov testovania. Taktiež z etického hľadiska takéto testovanie neschvaľujeme a teda sa plne stotožňujeme s platným zákazom testovania kozmetických výrobkov na zvieratách. Faktom je, že od dňa 11.3.2013 platí v celej EÚ úplný zákaz výroby ako aj predaja kozmetických výrobkov, ktoré boli testované na zvieratách. Rovnako platí zákaz využívania surovín testovaných na zvieratách pri výrobe kozmetických produktov. Avšak, aj napriek zavedeniu týchto právnych predpisov, stále vnímame určité pochybnosti zo strany spotrebiteľov, ktorí pátrajú po informáciách potvrdzujúcich prehlásenia či ďalšie tvrdenia výrobcov. V modernej dobe „neobmedzených možností“ si uvedomujeme, že mnohé svetové spoločnosti dokážu nájsť rôzne „cestičky“, ako tieto platné právne normy obísť. Ako má teda slovenský spotrebiteľ vedieť, ktorému výrobcovi môže dôverovať a aké výrobky môže nakupovať s istotou, že neprispieva ku krutosti testovania výrobkov na zvieratách?

Úprimne povedané, pokiaľ nakupujeme výrobky od menších výrobcov, ideálne lokálnych, či iných, ktorých pôvod poznáme alebo dokážeme dohľadať, skutočne nemusíme mať obavy, že by takéto spoločnosti svoje výrobky, ktoré sa predávajú v rámci EÚ, testovali na zvieratách. Navyše, pokiaľ výrobca aktívne dbá na svoje hodnoty, pravidelne preveruje svojich dodávateľov a sleduje akékoľvek zmeny, má nad otázkou testovania na zvieratách vo svojom dodávateľskom reťazci plnú kontrolu. To všetko sú však činnosti a aktivity, ktoré spotrebiteľ nevidí. Preto, aby sme našich zákazníkov uistili, že kozmetika bez krutosti je pre nás absolútnou samozrejmosťou, rozhodli sme sa podrobiť nezávislému overovaniu a dnes môžeme s hrdosťou potvrdiť, že naša značka bola schválená medzinárodne uznávaným certifikačným programom Cruelty Free International s názvom Leaping Bunny. Požiadavky, ktoré na výrobcov kladie tento program sú nad rámec legislatívnych predpisov a pre spotrebiteľov po celom svete symbolizuje „zlatý štandard“ pre výrobky netestované na zvieratách.

nice_picture.jpg
 

V rámci našej certifikácie boli preverené všetky naše suroviny a rovnako je nezávisle monitorovaný celý náš dodávateľský reťazec. Samozrejme, predsa i kozmetický výrobok dokáže vplývať na zdravie človeka, bezpečnosť týchto výrobkov je v záujme spotrebiteľa preto prvoradá a testovanie skrátka musí byť realizované. Ako však takéto testovanie prebieha, ak sa netestuje na zvieratách?

 
nice_picture.jpg

Radi vám v krátkosti priblížime, ako prebieha testovanie produktov Soaphoria. Všetky produkty, ktoré u nás vytvoríme, sa podrobujú testovaniu nezávislou akreditovanou inštitúciou v súlade so štandardmi Colipa. Práve Colipa štandardy, ktoré stanovujú normy a postupy testovania kozmetických produktov na dobrovoľníkoch z radov nás, ľudí, sú zárukou etického testovania a bezpečnosti kozmetických produktov. Viac o Colipa štandardoch si môžete prečítať tu. Na začiatku každého testovania je prototyp - ukážkový kus. Prototyp sa na úvod podrobí fyzikálno-chemickým testom. Ako príklad môžeme uviesť meranie hodnoty pH. V prípade, že by fyzikálno-chemické testy vykazovali nedostatky výrobku, teda napríklad by bolo pH príliš vysoké/príliš nízke, tento výrobok by sa ďalej testom nepodroboval, tým pádom by sa na trh nikdy nedostal a spotrebitelia by ho nedokázali zakúpiť.

Ak testovaný prototyp úspešne prejde fyzikálno-chemickým testovaním, nasleduje testovanie na dobrovoľníkoch. Akokoľvek zvláštne to môže znieť, minimálne päťdesiati dobrovoľníci - ľudské bytosti - skutočne pod prísnym dohľadom nezávislých akreditovaných inštitúcií testujú výrobok priamo na sebe a svojej pokožke po dobu niekoľko týždňov. Z takéhoto testovania sú z pochopiteľných dôvodov vylúčené neplnoleté osoby ako i tehotné ženy či iní jedinci ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu testovania zúčastniť. Po dermálnych testoch výrobok absolvuje ešte mnohé ďalšie, ako napríklad mikrobiálne či testy stability. Až následne, po vyhodnotení výsledkov testovania a ich odborného posúdenia, môže byť výrobok uvedený na trh a tým pádom dostupný pre spotrebiteľov.

nice_picture.jpg
 
Zatvoriť
Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa