TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ - OBALOVÁ POLITIKA     Pri našom pôsobení sa snažíme o čo najvyššiu redukciu množstva produkovaného odpadu a opätovné využitie obalov.
Je pravdou, že využívame v objemovom vyjadrení viac plastových obalov, ako skla, nie je to však náhodou. Pri výbere baliaceho materiálu dbáme o nasledovné:

  • Ekonomické hľadisko - je pre nás veľmi dôležité, aby sme  zbytočne nenavyšovali ceny výrobkov len kvôli baliacemu materiálu, nakoľko náplň podľa nás musí byť hodnotnejší a tiež aby výrobky mohli byť cenovo dostupné pre široké spektrum záujemcov bez ohľadu na príjmové skupiny;
  • Praktickosť - pri jednotlivých alternatívach zohľadníme predvídateľné riziká a prípadné nehody pri manipulácii s výrobkami, najmä keď sú s nimi v kontakte aj deti;
  • Ekologické a environmentálne hľadisko - všetky naše baliace materiály sú certifikované, vyrobené na území EÚ a na vhodnosť pre balenie kozmetických prípravkov bez hrozby kontaminácie, sú z recyklovaných a opätovne recyklovateľných materiálov, bez rozlíšenia či sa jedná o sklo, plast či papier;

 
      Neide z našej strany len o marketingový ťah, ale aj pri samotnej tlači etikiet využívame biologicky ľahko odbúrateľné materiály, či už hovoríme o materiáli etikiet (papier) alebo samotné tlačiarenské farbivo.

      Zákazníci možno nemajú možnosť vidieť všetku tú snahu z našej strany, ale rovnako všetok odpad z našich výrobných priestorov triedime a recyklujeme a sme hrdí na to, že v konečnom dôsledku produkujeme omnoho nižšie množstvo odpadu ako konkurenčné spoločnosti v tomto segmente.

     Pri samotnom balení objednávok je naším výplňovým materiálom papier a nie syntetická bublinková fólia, ktorá vďaka súčasnej popularite internetových obchodov a množstve odoslaných balíkov denno denne kontaminuje prírodu. Využívame papierový materiál a krabice, poskytnuté  inými spoločnosťami, ktoré by boli tak či tak znehodnotené a vyhodené ako odpad. Využitím tejto baliacej alternatívy zbytočne nezaťažujeme naše životné prostredie a neprodukujeme ďalší odpad.

    Výrobné, baliace a skladovacie priestory boli pred časom inovované a ak všetko pôjde podľa našich vízií, v budúcnosti budeme vedieť fungovať s takmer nulovým odpadom, čo je vo výrobnom segmente unikát. Celkové dokončenie rekonštrukcie priestorov predpokladáme na október 2018.

VRATNÉ OBALY

    V prípade, že sa zákazník rozhodne pre recykláciu a zapojí sa do nášho recyklačného programu pre obaly výrobkov Soaphoria, skutočne dokáže urobiť niečo pre svoje  životné prostredie i peňaženku.
Od mája 2018 sme do recyklačného programu zapojili všetky obaly od výrobkov. Zákazník si za vrátené plastové či sklené nádobky môže uplatniť zľavu z ďalšieho nákupu. Hodnota vrátených obalov a teda celková suma výslednej zľavy smie predstavovať maximálne 25% hodnoty celého nákupu.

Tiež má možnosť získať darček v podobe praktickej eko tašky. Pri vrátení obalov v celkovej minimálnej hodnote 3,50€ si odnesie svoj nákup v taške šetrnej k prírode, ktorú od nás dostanete úplne zadarmo!

OBAL SKLO - 50ml a 100ml (kelímok), 125ml a 255ml - 0,40€
OBAL SKLO - 50ml/100ml (fľaštička) - 0,20€
OBAL PLAST/HLINÍK/BEAUTYPHORIA - všetky objemy* - 0,10€

*Z kapacitných dôvodov prosíme zákazníkov, aby sa v prípade záujmu o vrátenie prázdnych obalov od produktov kategórie Cleano vopred informovali o možnostiach vrátenia na telefónnom čísle 0917 794 437.