Aké typy obalov používate na balenie výrobkov?

Aj pri výbere obalov našich produktov myslíme na životné prostredie a preto používame výhradne recyklované a opätovne recyklovateľné materiály. Či už ide o sklo, hliník, papier alebo plast, všetky obaly našich produktov sú certifikované, teda bezpečné pre použitie na balenie kozmetických výrobkov a zdravotne nezávadné.

Prečo nepoužívate výhradne sklené obaly?

Je pravdou, že využívame v objemovom vyjadrení viac plastových obalov ako skla, nie je to však náhodou. Pri výbere baliaceho materiálu dbáme na nasledovné: Ekonomické hľadisko - je pre nás veľmi dôležité, aby sme zbytočne nenavyšovali ceny výrobkov len kvôli baliacemu materiálu, nakoľko náplň podľa nás musí byť hodnotnejšia a tiež nám záleží na tom, aby výrobky mohli byť cenovo dostupné pre široké spektrum záujemcov bez ohľadu na príjmové skupiny. Praktickosť - pri jednotlivých alternatívach zohľadňujeme predvídateľné riziká a prípadné nehody pri manipulácii s výrobkami, najmä keď sú s nimi v kontakte aj deti. Ekologické a environmentálne hľadisko - všetky naše baliace materiály sú certifikované, vyrobené na území EÚ a testované na vhodnosť pre balenie kozmetických prípravkov bez hrozby kontaminácie. Navyše sú vyrobené z recyklovaných a opätovne recyklovateľných materiálov, či už sa jedná o sklo, hliník, plast alebo papier.

Čo všetko robíte pre trvalo udržateľný rozvoj? Nejedná sa len o marketingový ťah?

Zákazníci možno nemajú možnosť vidieť všetku tú snahu z našej strany, ale rovnako všetok odpad z našich výrobných priestorov triedime a recyklujeme a dovolíme si tvrdiť, že v konečnom dôsledku produkujeme omnoho nižšie množstvo odpadu ako konkurenčné spoločnosti v tomto segmente. Aj pri samotnej tlači etikiet využívame biologicky ľahko odbúrateľné materiály, či už hovoríme o materiáli etikiet (papier) alebo samotnom tlačiarenskom farbive. Taktiež pri konečnom balení objednávok je naším výplňovým materiálom papier a nie syntetická bublinková fólia, ktorá vďaka súčasnej popularite internetových obchodov a množstve odoslaných balíkov dennodenne kontaminuje prírodu. Využívame papierový materiál a krabice poskytnuté inými spoločnosťami, ktoré by boli tak či tak znehodnotené a vyhodené ako odpad. Využitím tejto baliacej alternatívy zbytočne nezaťažujeme naše životné prostredie a neprodukujeme ďalší odpad.