ETICKÝ NÁKUP

ETICKÝ NÁKUP

Premýšľali ste niekedy nad tým, ako vznikajú produkty, ktoré nakupujete? Aký je ich príbeh? Viete, odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré denne konzumujete, alebo kde bolo vyrobené vaše oblečenie? Pátrate po pôvode svojich kuchynských potrieb, bytových doplnkov či dokonca nábytku? Je pre vás dôležité vedieť, akú cestu vaša kozmetika prešla, kým sa dostala k vám domov? Čo všetko sa vlastne skrýva za pojmom etický nákup? Etika ako taká je v slovníkoch definovaná ako filozofická disciplína, ktorá sa zameriava na skúmanie morálky a jej hodnôt a princípov, ktoré vplývajú na naše rozhodovanie pri výbere z viacerých možností.

 
nice_picture.jpg

Nechceme vás však zahltiť dôležito znejúcimi pojmami. Namiesto toho, by sme vám chceli priblížiť, čo znamená etika pre nás a ako sa tento súbor hodnôt odráža v našom fungovaní, od princípov a skutočností, ktorénie vždy máte možnosť vidieť, až po samotný etický nákup, ktorého ste, v prípade, že sa rozhodnete pre produkty Soaphoria, priamym účastníkom. V posledných desaťročiach sa mnoho zo slovenských mladých ľudí rozhoduje pre život v zahraničí a musíme priznať, že samy sme kedysi zvažovali túto možnosť. Ako to už však býva, človek mieni, život mení a takto sa začal aj náš príbeh. Práve v tomto čase sme sa začali pohrávať s myšlienkou vytvorenia Soaphorie. Zvlášť v regióne, z ktorého pochádzame, totiž nie je práce nazvyš a preto z tohto juhovýchodného kútiku krajiny ľudia často odchádzajú "za lepším životom" do zahraničia, alebo sa presúvajú ďalej smerom na západ krajiny. Dnes sme za zhodu náhod, ktorá nás prinútila ostať na Slovensku vďačné a s odstupom času si uvedomujeme, akou úžasnou krajinou naše Slovensko je. Vďaka založeniu značky Soaphoria a jej rastu sa nám dokonca podarilo vytvoriť niekoľko pracovných miest, o ktorých si možno poviete, že sú zanedbateľné, avšak opak je v našom regióne pravdou. 

Sme síce len kvapkou v mori, spoločne s ďalšími firmami, ktoré svoje činnosti aktívne vykonávajú práve na východnom Slovensku však svojou troškou prispievame k tomu, aby aj v tomto kúte krajiny ľudia našli svoje uplatnenie alebo získali priestor na sebarealizáciu. Od samého začiatku tiež starostlivo zvažujeme výber našich dodávateľov, pričom uprednostňujeme miestnych drobných poľnohospodárov, od ktorých nakupujeme suroviny potrebné pre výrobu našich produktov. Ak takýchto dodávateľov v okolí nemáme, samozrejme pátrame i ďalej, veľmi opatrne si však preverujeme ako dodávateľov, tak i pôvod ponúkaných surovín. Tým nemáme na mysli konkrétnu oblasť či krajinu, je pre nás však nesmierne dôležité, aby nami využívané suroviny pochádzali z etických a ekologických, tzv. "fair trade" zdrojov. V súčasnosti si už viaceré svetové ako i slovenské spoločnosti uvedomujú dôležitosť etického rozhodovania a tiež jeho celkový dopad. 

nice_picture.jpg
 

Hoci u nás platia prísne pravidlá, ktoré mnohé činnosti legislatívne usmerňujú, nie všetky krajiny doposiaľ prijali podobné opatrenia a tak sa práve individuálna firemná kultúra často krát stáva jedným z najdôležitejších ukazovateľov, na ktoré dbáme pri výbere dodávateľov aj my. Samozrejme, existujú aj veľmi špecifické prípady či problémy globálneho charakteru, ktorých príkladom môže byť i masová výsadba palmy olejnej za účelom získania palmového oleja. Celé plantáže tak vznikajú na úkor dažďových pralesov, následkom čoho sú vzácne druhy živočíchov ale i ľudia, ktorí tieto oblasti nazývali svojím domovom, utláčaní či dokonca vyhostení zo svojho prirodzeného prostredia. Takýto spôsob získavania surovín pre nás nie je akceptovateľný, preto ani samotný palmový olej v našich výrobkoch nenájdete. 

 
nice_picture.jpg

Etická firemná kultúra pre nás znamená tiež otvorenú a transparentnú komunikáciu a adekvátne reagovanie na spoločenské či environmentálne výzvy. Veľmi diskutovanou témou je už niekoľko rokov aj testovanie kozmetických výrobkov a surovín používaných na ich výrobu na zvieratách, čo je, vzhľadom na rozdielne prístupy a legislatívne rámce jednotlivých krajín sveta, samozrejme, pochopiteľné. Okrem toho, že sami odmietame podobné praktiky, nemali by sme zabúdať aj na to, že pre našu krajinu platia tiež právne predpisy EÚ, ktorá zákaz testovania kozmetických výrobkov a ich ingrediencií definitívne uviedla do platnosti už v roku 2010. Tento zákaz platí pre všetky kozmetické prípravky, ktoré sú vyrobené a/alebo predávané na území ktorejkoľvek krajiny EÚ. Ako spoločnosť, pre ktorú sú etické a ekologické hodnoty dôležitými aspektmi pri každodennom rozhodovaní, sa s týmto zákazom (a tiež ďalšími normami upravujúcimi napríklad otázky vykorisťovania krajiny a prírodných zdrojov, zneužívania lacnej pracovnej sily či dokonca detskej práce a mnohých iných) nie len stotožňujeme, ale tiež svojich dodávateľov si vyberáme s dôrazom na tieto zdieľané hodnoty. Etické princípy boli pre nás, ako ľudí, dôležité už pred založením Soaphorie a tak sú prirodzenou súčasťou i našich každodenných rozhodovaní. Hoci na Slovensku nemáme zákonom stanovenú povinnosť riadiť sa týmito hodnotami v každej možnej oblasti, vynakladáme veľké úsilie na to, aby naše činnosti, ako aj jednotlivé rozhodnutia, korešpondovali s naším presvedčením. 

Vedome si vyberáme možnosti a implementujeme eticky či environmentálne ohľaduplné opatrenia i tam, kde by sme mohli voliť, nazvime to, "jednoduchšie" postupy. Pred nejakým časom, keď sme sa zaoberali otázkou rozšírenia a modernizácie našich výrobných priestorov, sme sa rozhodli vyťažiť z tejto príležitosti maximum. Nie však v zmysle nakúpenia množstva najnovších či najmodernejších strojov, ktoré by nám výrobu uľahčili. Rozhodli sme sa zamerať na ekologické aspekty, ktoré nám napomôžu znížiť uhlíkovú stopu a celkový dopad našich činností na životné prostredie. V rámci rozsiahlej rekonštrukcie priestorov sme sa teda sústredili napríklad na energetickú náročnosť budovy, efektívne využívanie zdrojov či dôkladný systém triedenia, recyklácie a narábania s odpadmi. Naša snaha sa však nekončí ani tu. V záujme neustáleho zlepšovania sa naďalej neúnavne vyhľadávame nové informácie a riešenia, vďaka ktorým sa dokážeme vedome eticky rozhodovať vo všetkých oblastiach našich činností, od výberu surovín a ich dodávateľov, cez všetky fázy výrobného a schvaľovacieho procesu až po finálny produkt. Naším prvoradým cieľom je ponúkať vo všetkých ohľadoch etické, bezpečné a kvalitné lokálne produkty, ktoré nie len plnia svoj účel, ale motivujú tiež k zamysleniu, či dokonca inšpirujú k zmene.

nice_picture.jpg
 
Zatvoriť
Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa