Cookies

Na našich internetových stránkach sú používané takzvané cookies. Cookie je malým súborom, ktorý sa môže uložiť do Vášho počítača, keď navštívite nejakú internetovú stránku. Spoločnosť AENEA  s.r.o, IČO 46380744 so sídlom Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany (ďalej len: "SOAPHORIA") používa cookies zásadne k tomu, aby ponúkla používateľom dodatočné funkcie na internetovej stránke, napr., aby sa Vám uľahčila navigácia po internetovej stránke, aby Vám bolo umožnené používanie internetovej stránky z miesta, na ktorom ste ju opustili a/alebo na uloženie Vašich preferencií alebo nastavení, keď opäť navštívite internetovú stránku. Cookies nemôžu pristupovať k žiadnym iným údajom na Vašom počítači a ani ich nemôžu čítať alebo meniť.

Väčšina cookies na našich internetových stránkach sú takzvané cookies spojenia alebo dočasné cookies. Keď internetovú stránku opäť opustíte, budú automaticky vymazané. Navyše používa spoločnosť SOAPHORIA trvalé cookies, ktoré zostanú uložené na pevnom disku. Tie ale môžete ručne vymazať vo Vašom prehliadači. Inak majú cookies životnosť od 1 mesiaca do 10 rokov. Spoločnosť SOAPHORIA používa takéto trvalé cookies k tomu, aby Vás opätovne identifikovala, keď nabudúce navštívite našu internetovú stránku, aby sme tým pre Vás urobili používanie internetovej stránky komfortnejším, a aby sme internetovú ponuku čo možno najlepšie prispôsobili Vašim požiadavkám.

Okrem toho používa Spoločnosť SOAPHORIA cookies tretích poskytovateľov (napr. Facebook, Instagram, Google, Hotjar, LinkedIn), ktoré pomáhajú pritom, aby sme pre Vás vytvorili zaujímavejšiu internetovú ponuku. Preto sa pri používaní internetových stránok ukladajú aj dočasné a trvalé cookies tretích poskytovateľov. Výhradným účelom týchto cookies tretích poskytovateľov tkvie v tom, dať tretím poskytovateľom možnosť, osloviť Vás na mieru šitou reklamou. Spoločnosť SOAPHORIA nepreberá za oprávnené použitie cookies tretími stranami žiadnu zodpovednosť a ani ručenie.

Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Pod identifikáciou ID používateľa získavajú iba pseudonymné údaje, tzn. napr. aké stránky si používateľ prehliadal, aké obsahy vyhľadával atď. Spoločnosť SOAPHORIA nikdy nespája tieto pseudonymné údaje s osobnými údajmi používateľa.

Pri návšteve našich internetových stránok môžete s ukladaním cookies aktívne súhlasiť. Okrem toho máte možnosť aktivácie, resp. deaktivácie ukladania pre iba určité druhy cookies. Ak chcete nastavenia týkajúce sa cookies prispôsobiť k neskoršiemu časovému okamihu, môžete tak kedykoľvek urobiť v spodnej lište odkaz Zistite viac.

Navyše môžete cookies kontrolovať na svojom počítači takým spôsobom, že si svoje nastavenia v prehliadači vyberiete tak, aby ste dostali správu vtedy, ak chce nejaká internetová stránka ukladať cookies. Na vašom počítači už uložené cookies môžete taktiež aj blokovať alebo vymazať.

Deaktivácia, blokovanie alebo vymazanie cookies môže negatívne ovplyvniť Vašu skúsenosť online a brániť Vám v úplnom využívaní našich internetových stránok.

1. Google Analytics

Internetové stránky spoločnosti SOAPHORIA používajú Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa cookies k tomu, aby umožnil analýzu používania internetovej stránky a vypracoval finančne efektívnym spôsobom ľahko použiteľnú štatistiku prístupu na internetové stránky (preto máme v zmysle § čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR prevažne oprávnený záujem na spracovaní údajov). Informácie o používaní našich internetových stránok používateľom, ktoré vytvára cookies, sú spravidla prenášané a ukladané na server spoločnosti Google v USA.
Naše internetové stránky používajú Google Analytics ponúkanú možnosť maskovania (anonymizácie) IP. To znamená, že je IP adresa používateľa skracovaná spoločnosťou Google ešte v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa prenášaná na server spoločnosti Google v USA a tam skracovaná. Z poverenia spoločnosti SOAPHORIA bude spoločnosť Google využívať tieto informácie na to, aby vyhodnotila Vaše používanie internetových stránok, aby zostavila hlásenia o aktivitách internetových stránok, a aby poskytla spoločnosti SOAPHORIA ďalšie služby spojené s používaním internetových stránok a internetu. IP adresa odoslaná z prehliadača používateľa nebude v rámci Google Analytics spájaná s inými údajmi spoločnosti Google.

Zaznamenávaniu prostredníctvom cookies vytvorených a na používanie internetových stránok sa vzťahujúcich údajov (vr. Vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovávanie týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača, ktorý sa nachádza pod nasledujúcim odkazom: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
Alternatívne môžete používanie Google Analytics zabrániť deaktiváciou štatistických cookies, a to v nastaveniach cookie v spodnej lište odkaz Čítaj viac.
Bližšie informácie týkajúce sa podmienok používania Google ako aj vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete pod https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/sk/, resp. pod, https://policies.google.com/?hl=sk&gl=sk.

2. Google Re-Marketing

Internetové stránky používajú Google Re-Marketing. Google Re-Marketing je propagačnou službou spoločnosti Google Inc. („Google“, Mountain View, USA), ktorým Vám môžeme na základe chovania pri používaní počas predchádzajúcich návštev na našich internetových stránkach ponúknuť cielenú reklamu predpokladaného záujmu. Táto reklama sa zobrazuje iba na reklamných miestach spoločnosti Google, buď na reklamných plochách Google Ads alebo v sieti Google Display Network.
Google Re-Marketingu môžete v Google manažéri prispôsobenia reklám odporovať, resp. upraviť svoje nastavenia.
Alternatívne môžete Re-Marketingu na internetových stránkach zabrániť deaktiváciou marketingových cookies, a to v nastaveniach cookie v spodnej lište odkaz Čítaj viac.

3. Hotjar

Príležitostne a dočasne využívame Hotjar, aby sme lepšie pochopili potreby našich používateľov a optimalizovali ponuku na internetových stránkach. Pomocou technológie od Hotjar získavame lepšie porozumenie o skúsenostiach našich používateľov s internetovými stránkami, napr. koľko času potrebujú používatelia na vyplnenie formulárov. Hotjar zaznamenáva informácie o koncovom zariadení používateľa, maskovanú (anonymizovanú) IP adresu, geografickú lokalitu, jazykové nastavenia ako aj interakcie používateľa, akými sú pohyby myšou, kliknutia a zadania prostredníctvom klávesnice. Navyše využíva Hotjar cookies na opätovné rozpoznanie návštevníkov. Informácie nie sú ani zo strany Hotjar a ani z našej strany využívané na identifikáciu jednotlivých používateľov alebo spájané s inými údajmi o jednotlivých používateľoch. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Hotjar tu.
Používaniu, resp. využívaniu Hotjar môžete odporovať. Návod je k dispozícii pod http://www.hotjar.com/opt-out.
Alternatívne môžete používanie Hotjar zabrániť deaktiváciou štatistických cookies, a to v nastaveniach cookie v spodnej lište odkaz Čítaj viac.

4. Social Media Plugins

(1) Na častiach jednotlivých internetových stránok spoločnosti SOAPHORIA sú včlenené aplikácie tretích strán (napr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), ako aj obsahy, ktoré sú uložené na platformách tretích strán (napr. Youtube). Napriek dôkladnému overovaniu a aktívnym opatreniam na zachovanie ochrany údajov nemá spoločnosť SOAPHORIA žiaden vplyv na spôsob a použitie používateľských údajov tretími stranami, ktoré tieto nazbierali na internetových stránkach spoločnosti SOAPHORIA Zodpovednosť za tieto údaje je výhradne na strane poskytovateľov týchto aplikácií:

(1.1) Facebook Inc. so sídlom v 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (krátko iba Facebook), poskytuje pre prevádzkovateľov internetových stránok pluginy, ktoré sa používajú na jednotlivých internetových stránkach spoločnosti SOAPHORIA. Pluginy sú identifikovateľné na základe loga Facebooku, loga Instagramu, resp. lajku Facebooku a tlačidla Recommend. Keď používateľ vyvolá internetovú stránku spoločnosti SOAPHORIA, ktorá obsahuje tento plugin, vytvorí prehliadač používateľa spojenie so servermi poskytovateľa pluginu. Obsah pluginu je spoločnosťou Facebook sprostredkovaný priamo do prehliadača používateľa a zodpovedajúco zobrazený v rámci tejto stránky. Na zobrazený obsah pluginu nemá spoločnosť SOAPHORIA žiaden vplyv. Facebook môže návštevu používateľa na príslušných stránkach internetovej stránky poprípade sledovať a priradiť ku konkrétnemu účtu Facebooku, ak je používateľ registrovaný na Facebooku alebo nedávno navštívil stránku od Facebooku, resp. s obsahmi od Facebooku. Keď používateľ aktívne využíva pluginy, pretože používateľ napr. aktivoval tlačidlo lajk alebo odoslal odporúčanie stránky, sú taktiež prehliadačom priamo do spoločnosti Facebook sprostredkovávané príslušné informácie bez toho, aby na to mala spoločnosť SOAPHORIA vplyv. Presnejšie informácie týkajúce sa druhu, účelu a rozsahu, ako aj ich ďalšie spracovávanie a využívanie údajov používateľa zo strany spoločnosti Facebook, si prečítajte v oznámeniach o ochrane údajov v spoločnosti Facebook pod http://www.facebook.com/policy.php. Tam sa používateľ dozvie viac o právach a možnostiach nastavenia týkajúce sa ochrany súkromia. Účel a rozsah získania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook, ako aj ďalšie spracovávanie prostredníctvom spoločnosti Facebook nie sú spoločnosťou SOAPHORIA ovplyvňované a taktiež nemá spoločnosť SOAPHORIA k týmto údajom prístup.

(1.2) Twitter Inc. so sídlom 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (krátko iba Twitter) poskytuje pre prevádzkovateľov internetových stránok pluginy, ktoré sa používajú na jednotlivých internetových stránkach spoločnosti SOAPHORIA. Pluginy sú identifikovateľné na základe „Twitter-Tweet“ alebo „tlačidla Follow“. Stránky s týmto pluginom vytvárajú priame spojenie so spoločnosťou Twitter a sprostredkovávajú najrôznejšie údaje – v závislosti od Vášho stavu prihlásenia na stránke Twitter. Tým sa dajú pravdepodobne vyvodiť závery na používanie internetových stránok spoločnosti SOAPHORIA, ktoré by mohla spoločnosť Twitter využiť pre vlastné účely. Zobrazované obsahy pluginov sú uložené na serveroch spoločnosti Twitter a na internetových stránkach spoločnosti SOAPHORIA sú iba zobrazované. Účel a rozsah získania údajov prostredníctvom spoločnosti Twitter, ako aj ďalšie spracovávanie prostredníctvom spoločnosti Twitter nie je spoločnosťou SOAPHORIA ovplyvňované a taktiež nemá spoločnosť SOAPHORIA k týmto údajom prístup. Bližšie informácie týkajúce sa ustanovení ochrany údajov spoločnosti Twitter nájdete pod http://twitter.com/privacy.

(1.3) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA poskytuje pluginy, ktoré sa používajú na internetových stránkach spoločnosti SOAPHORIA. Pri každom vyvolaní stránky na našich internetových stránkach, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi spoločnosti LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn bude informovaná o tom, že používateľ navštívil naše internetové stránky s Vašou IP adresou. Keď používateľ klikne na „tlačidlo Like/Share“ os LinkedIn je na stránke LinkedIn je prihlásený na svojom účte, môže spoločnosť LinkedIn priradiť návštevu používateľa na našej internetovej stránke jemu a jeho používateľskému účtu. Spoločnosť SOAPHORIA upozorňuje na to, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadnu znalosť o obsahu sprostredkovaných údajov a ani o ich využívaní spoločnosťou LinkedIn.
ďalšie informácie k tomu nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti LinkedIn pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Retargeting

Internetové stránky využívajú takzvané retargeting technológie. Spoločnosť SOAPHORIA využíva tieto technológie k tomu, aby pre používateľa vytvoril zaujímavejšiu internetovú ponuku. Táto technika umožňuje oslovovať používateľov, ktorí sa už zaujímali o internetovú stránku a služby alebo produkty spoločnosti SOAPHORIA, na internetových stránkach tretích strán reklamou.

Spoločnosť SOAPHORIA je presvedčená o tom, že je zobrazovanie personalizovanej, na záujmy orientovanej reklamy spravidla pre používateľa zaujímavejšia ako reklama, ktorá nemá takýto osobný vzťah. Zobrazovanie týchto reklamných prostriedkov na internetových stránkach tretích strán sa realizuje na základe technológie cookie a analýzy prechádzajúceho chovania pri používaní. Forma reklamy prebieha úplne anonymne. Nie sú ukladané žiadne osobné údaje a taktiež nie sú spájané žiadne profily používania s osobnými údajmi používateľa.

Naše kontaktné údaje

Pre otázky alebo žiadosť týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov spoločnosťou SOAPHORIA sme Vám k dispozícii.

Zatvoriť
Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa